SUIDKUS AKADEMIE

In 2008 is Suidkus Akademie begin as gevolg van ‘n aanvraag vanaf ouers vir Moedertaal onderrig op die Suidkus.

Hoofstroom-onderrig van Gr R – 7, in klasgroepe nie groter as 15 leerders nie.  Gekwalifiseerde, toegewyde onderwysers met ‘n goeie personeelbalans tussen ervaring van ouer onderwysers en entoesiasme van jonger onderwysers. Gr R is tans ‘n gekombineerde Engelse en Afrikaanse klas.

Nasionale Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (NKABV) word gevolg in alle klasse wat in Afrikaans aangebied word.

Alle nuwe ouers word vriendelik uitgenooi om op enige stadium die skool te besoek.

 

"Ons Groei Saam"

 

 

         

 

 

Akademiese Profiel

Ons kinders handhaaf n hoë standaard van onderrig as gevolg

van individuele aandag.

Laerskool Gr R tot Gr 7

Grondslag Fase Gr 1 -  3

Afrikaans Huistaal

Engels 1ste Addisionele Taal

Wiskunde

Lewensvaardighede

 

 

 

 

 

 

Intermediêre Fase Gr 4 - Gr 6:

Afrikaans Huistaal

Engels 1ste Addisionele Taal

Wiskunde

Natuurwetenskappe & Tegnologie

Sosiale Wetenskappe

Lewensvaardighede

 

Senior Fase Gr 7 (2014):

Afrikaans Huistaal

Engels 1ste Addisionele Taal

Wiskunde

Natuurwetenskappe

Tegnologie

Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Sosiale Wetenskappe

Lewensoriëntering

Skeppende Kunste

 

Back Back to top